ordlista

när vi pratar om trappor använder vi ofta dessa begrepp och fackuttryck...

Balk:


Barnskyddslist:

Belysning:


Bjälklagsinklädnad:

Bjälklagsmått:

Bjälklagsöppning:

Blocksteg:

Framkantsprofil:


Frihöjd:


Gånglinje:


Handledare:


Plansteg:

Stolpar:

Ståndare:


Slutsteg:

Spaljé:

Spartrappa:


Stegdjup:

Stege:

Steghöjd:

Stegutstick:


Stigande räcke:

Stolphatt:

Stående räcke:

Stängd trappa:

Sväng:

Sättsteg:

Takhöjd:

Tappade & Limmade steg:

Trappbredd:

Trappformer:


Trapphöjd:


Tät trappa:

Underliggande vangstycken:


Vangstycke:

Vilplan:

Öppen trappa:

Underliggande träbalk kan väljas till trappor.
Placeras i centrum på trappbredden, och tillverkas endast till raka trappor.

Säkerhetslist till öppna trappor som monteras på planstegens undersidor.

Trappbelysning kan fås både i vangstycken och under plansteg.
Läs mer under fliken "Belysning".

Inklädnad av bjälklagskanten.

Tjockleken mellan undertak i nedre plan och upp till färdigt golv i övre plan.

Öppning för trappan i bjälklaget.

Första plansteget tillverkas bredare och med rundade ändar efter önskemål.

Planstegens främre kant och ibland också ändar. Framkanten är normalt rak, men kan förses med en profil. Se bild under fliken "Trappkunskap".

Höjden över trappan mätt lodrätt i gånglinjen på det steg där trappan passerar under bjälklagskanten, bör vara minst 2000 mm.

En tänkt linje i trappan, ca: 1/3 av trappbredden från trappans yttervangstycke, i allmänhet från väggsidan.

Avsedd att stödja sig med handen, fästes normalt på vägg. Fästes även
på räckesståndare och håller samman de stigande- och stående räcket.

Det man sätter foten på.

Stolpar i olika storlekar, profilerade eller släta utförande.

Pinnar, ståndare eller spjälor som binder samman vangstycket med överliggaren på trappans fria sidor.

Översta steget i plan med golvnivån.

Räcke mellan vangstycke och tak längs trappans fria sidor.

En brant variant på trappa, med fjärilsformade steg.
Se bild under fliken "Trappkunskap".

Vågräta måttet på plansteget mätt i gånglinjen.

En brant trappa med smala och höga steg.

Det lodräta måttet från ett plansteg till nästa.

Måttet mellan vangstyckets utsida, och utsida plansteg vid
underliggande vangstycken eller balk.

Räcken som fästes längs trappans fria sidor.

En hatt som läggs på stolpar.

Räcken runt bjälklagsöppning, i allmänhet 900 - 1100 mm högt.

Har lodräta sättsteg som sammanbinder planstegen.

Vilket håll en L-trappa eller en U-trappa svänger sett nerifrån.

Det lodräta stycket mellan plansteg som gör en trappa tät.

Måttet från färdigt golv där trappan börjar till underkant tak.

Plansteg och sättsteg är tappade och limmade ihop utan översprång.

Trappans totala bredd inkl. vangstycken.

Grundformerna är rak, L-formad eller U-formad trappa. Kan även vara S-formad, kvadratisk eller tillverkas i andra vinklar än 90 grader.

Måttet från färdigt golv där trappan börjar till det färdiga golvet
där trappan ansluter till övre plan.

En trappa med sättsteg. Möjlighet att utnyttja utrymmet under trappan.

Vangstycken ligger under planstegen och kan placeras mer eller mindre indragna under planstegen.

Trappan sidostycken som kan placeras på utsidan av eller under planstegen.

Ett eller större steg eller avsatser som delar trappan.

Saknar de vertikala sättstegen som binder samman planstegen.
För säkerheten monteras barnskyddslister.