lister i vitmålad furu

Alla våra lister är nedtorkade till 8% (+-2%), och förvaras hos oss i varmlager.
De får därför inte jämföras med list som kan köpas i byggvaruhandeln där fuktigheten ligger betydligt högre, med risk för problem då listerna monteras.

listerna finns i fallande längder, och priserna är inkl. moms.

Priserna avser hela buntar. Vid delning av buntarna tillkommer ett prispåslag.

priserna gäller från 1 november 2016.                     

Nyans: NCS S 0502-Y.

*Dörrlängder (220 cm).

vitmålade lister

produktnr:

benämning:

dimension:

pris:

1301
1302
1303
1304

1306
1307
1308

Släta Foder
Släta Foder
Släta Foder
Släta Foder

Släta Foder*
Släta Foder*
Släta Foder*

12 x 44 mm
12 x 56 mm
12 x 70 mm
12 x 95 mm

12 x 44 mm
12 x 56 mm
12 x 70 mm

34,50 kr/lpm
38,00 kr/lpm
41,50 kr/lpm
47,00 kr/lpm

39,50 kr/lpm
43,50 kr/lpm
48,00 kr/lpm

1311
1312
1313
1314

Slät Golvlist
Slät Golvlist
Slät Golvlist
Slät Golvlist

12 x 44 mm
12 x 56 mm
12 x 70 mm
12 x 95 mm

34,50 kr/lpm
38,00 kr/lpm
41,50 kr/lpm
47,00 kr/lpm

"göteborg"

1315
1316
1317

Allmoge Foder
Allmoge Foder
Allmoge Foder*

15 x 70 mm
15 x 95 mm
15 x 70 mm

40,50 kr/lpm
48,50 kr/lpm
46,50 kr/lpm

"göteborg"

1318
1319

Allmoge Golvlist
Allmoge Golvlist

15 x 70 mm
15 x 95 mm

40,50 kr/lpm
48,50 kr/lpm

1331
1332

Hålkäl
Hålkäl

15 x 44 mm
16 x 56 mm

38,50 kr/lpm
43,00 kr/lpm

1341
1342

Svanhals
Svanhals

15 x 44 mm
16 x 56 mm

38,50 kr/lpm
43,00 kr/lpm

1321

Skugglist

21 x 33 mm

34,50 kr/lpm

1351
1352
1353

Täcklist
Täcklist
Täcklist

8 x 21 mm
8 x 27 mm
8 x 32 mm

28,00 kr/lpm
31,50 kr/lpm
34,00 kr/lpm

1361
1362
1363
1364

Smyglist
Smyglist
Smyglist
Smyglist

8 x 15 mm
8 x 21 mm
8 x 27 mm
8 x 32 mm

25,50 kr/lpm
27,50 kr/lpm
30,50 kr/lpm
32,00 kr/lpm