taklister i obehandlad furu

Alla våra lister är nedtorkade till 8% (+-2%), och förvaras hos oss i varmlager.
De får därför inte jämföras med list som kan köpas i byggvaruhandeln där fuktigheten ligger betydligt högre, med risk för problem då listerna monteras.

listerna finns i fallande längder, och priserna är inkl. moms.

Priserna avser hela buntar. Vid delning av buntarna tillkommer ett prispåslag.

priserna gäller från 1 november 2016.

taklister

produktnr:

benämning:

dimension:

pris:

1041
1042
1043
1044
1046
1045

1051

Hålkäl
Hålkäl
Hålkäl
Hålkäl
Hålkäl
Hålkäl

Hålkäl (135 grader)

12 x 33 mm
15 x 44 mm
16 x 56 mm
22 x 70 mm
21 x 95 mm
31 x 115 mm

12 x 43 mm

20,00 kr/lpm

23,50 kr/lpm
27,00 kr/lpm
41,00 kr/lpm
64,00 kr/lpm
91,00 kr/lpm

29,50 kr/lpm

1061
1062
1063
1064

Svanhals
Svanhals
Svanhals
Svanhals

12 x 33 mm
15 x 44 mm
16 x 56 mm
18 x 70 mm

20,00 kr/lpm
23,50 kr/lpm
27,00 kr/lpm
41,00 kr/lpm

1065

Trapplist

20 x 40 mm

24,50 kr/lpm

1071

Skugglist

21 x 33 mm

24,50 kr/lpm

1072

Skugglist

20 x 42 mm

28,00 kr/lpm

1081

Kronlist

15 x 44 mm

23,50 kr/lpm

1091

Dekorlist med fals

15 x 27 mm

20,00 kr/lpm

1092

Dekorlist utan fals

15 x 27 mm

20,00 kr/lpm

1101

Allmoge Taklist

19 x 70 mm

36,00 kr/lpm