obehandlade lister i ask, bok och ek

Alla våra lister är nedtorkade till 8% (+-2%), och förvaras hos oss i varmlager.
De får därför inte jämföras med list som kan köpas i byggvaruhandeln där fuktigheten ligger betydligt högre, med risk för problem då listerna monteras.

listerna finns i fallande längder, och priserna är inkl. moms.

Priserna avser hela buntar. Vid delning av buntarna tillkommer ett prispåslag.

priserna gäller från 1 november 2016.

produktnr:

benämning:

dimension:

pris:

1401
1402
1403

Släta Foder (Ek)
Släta Foder (Ek)
Släta Foder (Ek)

12 x 44 mm
12 x 56 mm
12 x 70 mm

51,00 kr/lpm
56,50 kr/lpm
65,00 kr/lpm

1411
1412

1426

1436
1437

Släta Golvlister (Ek)
Släta Golvlister (Ek)

Släta Golvlister (Bok)

Släta Golvlister (Ask)
Släta Golvlister (Ask)

12 x 56 mm
12 x 70 mm

12 x 56 mm

12 x 56 mm
12 x 70 mm

56,50 kr/lpm
65,00 kr/lpm

51,00 kr/lpm

55,50 kr/lpm
64,00 kr/lpm

"veddige"

1441

Allmoge Golvlist (Ek)

12 x 70 mm

64,00 kr/lpm

1446
1447

Hörnlist (Ek)
Hörnlist (Ek)

21 x 21 mm
27 x 27 mm

55,50 kr/lpm
68,00 kr/lpm

1451
1452
1453

Smyglist (Ek)
Smyglist (Ek)
Smyglist (Ek)

8 x 15 mm
8 x 21 mm
8 x 27 mm

31,50 kr/lpm
34,00 kr/lpm
37,00 kr/lpm

1456
1457
1458

Täcklist (Ek)
Täcklist (Ek)
Täcklist (Ek)

6 x 21 mm
8 x 27 mm
8 x 32 mm

34,00 kr/lpm
37,00 kr/lpm
40,00 kr/lpm

1461
1462
1463

Kvartstav (Ek)
Kvartstav (Ek)
Kvartstav (Ek)

9 x 9 mm
12 x 12 mm
15 x 15 mm

26,00 kr/lpm
29,00 kr/lpm
33,00 kr/lpm