övriga lister i obehandlad furu

Alla våra lister är nedtorkade till 8% (+-2%), och förvaras hos oss i varmlager.
De får därför inte jämföras med list som kan köpas i byggvaruhandeln där fuktigheten ligger betydligt högre, med risk för problem då listerna monteras.

listerna finns i fallande längder, och priserna är inkl. moms.

Priserna avser hela buntar. Vid delning av buntarna tillkommer ett prispåslag.

priserna gäller från 1 november 2016.

övriga lister

produktnr:

benämning:

dimension:

pris:

1121
1122
1123
1124

Hörnlist
Hörnlist
Hörnlist
Hörnlist

21 x 21 mm
27 x 27 mm
33 x 33 mm
43 x 43 mm

26,00 kr/lpm
36,00 kr/lpm
48,50 kr/lpm
78,00 kr/lpm

1131
1132
1133
1134

Täcklist
Täcklist
Täcklist
Täcklist

8 x 21 mm
8 x 27 mm
8 x 32 mm
8 x 43 mm

18,50 kr/lpm
20,50 kr/lpm
22,00 kr/lpm
25,00 kr/lpm

1141
1142
1143
1144

Smyglist
Smyglist
Smyglist
Smyglist

8 x 21 mm
8 x 27 mm
8 x 32 mm
8 x 43 mm

18,50 kr/lpm
20,50 kr/lpm
22,00 kr/lpm
25,00 kr/lpm

1151
1152
1153
1154

Kvartstav
Kvartstav
Kvartstav
Kvartstav

9 x 9 mm
12 x 12 mm
15 x 15 mm
21 x 21 mm

15,50 kr/lpm
17,00 kr/lpm
19,50 kr/lpm
25,00 kr/lpm

1161
1162
1163

Rundstav
Rundstav
Rundstav

21 mm
25 mm
28 mm

29,50 kr/lpm
37,00 kr/lpm
41,00 kr/lpm

1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

Påsadling
Påsadling
Påsadling
Påsadling
Påsadling
Påsadling
Påsadling
Påsadling

20 x 20 mm
20 x 40 mm
20 x 65 mm
20 x 92 mm
20 x 120 mm
20 x 140 mm
20 x 165 mm
20 x 190 mm

19,00 kr/lpm
32,00 kr/lpm
47,00 kr/lpm
57,50 kr/lpm
67,00 kr/lpm
74,50 kr/lpm
85,00 kr/lpm
95,50 kr/lpm

1181

Bröstlist med fals

22 x 70 mm

39,50 kr/lpm

1182

Bröstlist med fals

28 x 63 mm

51,00 kr/lpm

1183

Bröstlist utan fals

22 x 55 mm

36,50 kr/lpm

1184

Bröstlist utan fals

32 x 72 mm

69,50 kr/lpm

1185

Bröstlist utan fals

28 x 68 mm

69,50 kr/lpm

1187

Bröstlist med fals

20 x 43 mm

33,50 kr/lpm