MDF Board (Obehandlade)

obehandlad MDF Board finns i följande längder:
2440 mm och 3660 mm. priserna är inkl. moms. (1/11-2016)

produktnr:

8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026

8031
8032
8033
8034

dimension:

18 x 50 mm
18 x 75 mm
18 x 100 mm
18 x 125 mm
18 x 150 mm
18 x 175 mm
18 x 200 mm

18 x 225 mm
18 x 250 mm
18 x 300 mm
18 x 350 mm

övrigt:

En fräst kant
En fräst kant
En fräst kant
En fräst kant
En fräst kant
En fräst kant
En fräst kant

Två frästa kanter
Två frästa kanter
Två frästa kanter
Två frästa kanter

pris:

25,00 kr/lpm
35,00 kr/lpm
40, 00 kr/lpm
47,00 kr/lpm
54,00 kr/lpm
59,00 kr/lpm
68,00 kr/lpm

84,00 kr/lpm
91, 00 kr/lpm
102,00 kr/lpm
115,00 kr/lpm

mdf board (vitmålade)

vitmålad MDF Board finns i följande längd: 4200 mm.
nyans ncs s 0502-y. priserna är inkl. moms. (1/11-2016)

produktnr:

dimension:

övrigt:

pris:

8001
8002
8003
8004
8005
8006

8011
8012
8013
8014

18 x 75 mm
18 x 100 mm
18 x 125 mm
18 x 150 mm
18 x 175 mm
18 x 200 mm

18 x 225 mm
18 x 250 mm
18 x 300 mm
18 x 350 mm

En målad & fräst kant
En målad & fräst kant
En målad & fräst kant
En målad & fräst kant
En målad & fräst kant
En målad & fräst kant

Två målade & frästa kanter
Två målade & frästa kanter
Två målade & frästa kanter
Två målade & frästa kanter

49,00 kr/lpm
63,00 kr/lpm
76,00 kr/lpm
91,00 kr/lpm
106,00 kr/lpm
122,00 kr/lpm

133,00 kr/lpm
148,00 kr/lpm
174,00 kr/lpm
201,00 kr/lpm

mdf board, med fals (vitmålade)

vitmålad mdf board finns i följande längd: 3660 mm.
dessa är avsedda att användas till fönster och dörrar
med 10 mm spårfräsning i karmen.
nyans ncs s 0502-y. priserna är inkl. moms. (1/11-2016)

produktnr:

dimension:

övrigt:

pris:

8041
8042
8043
8044

19 x 70 mm
19 x 100 mm
19 x 125 mm
19 x 150 mm

40 - 60 mm djup
60 - 90 mm djup
100 - 115 mm djup
110 - 140 mm djup

46,00 kr/lpm
63,00 kr/lpm
76,00 kr/lpm
91,00 kr/lpm